مدیریت پیمان

پیمان کاری و اجرای پروژه‌های ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری

در چند سال اخیر ساخت ساختمان‌‌ها نسبت به قبل از نظر مهندسی و دقت اجرا بسیار متفاوت شده است. دیگر دوران ساختمان‌سازی افرادی که از سواد مربوط به آن به صورت کافی برخوردار نیستند گذشته و این حرفه نیز نیازمند تجربه و علم فراوان است. در غیر این صورت هزینه‌های بسیاری در حین اجرا تحمیل شده و نهایت ممکن است ساختمان ساخته شده نسبت به جواز کسب شده بسیار متفاوت بوده و مشمول مشکلات شدید عدم پایان کار شود. از این رو تجربه و علم سازنده و پیمان کار مهمترین نکته در انتخاب طرف قرارداد شما جهت جلوگیری از مشکلات آتی خواهد بود. اوستاپ با بهره‌گیری از تجربه‌ی پروژه‌های متعددی که به اتمام رسانده است، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات در این حوزه نیز می‌باشد.