خدمات اداری و شهرداری ساختمان و املاک

امور اداری مربوط به اخذ پروانه شهرسازی، پایان کار، ثبت و اسناد و سایر امور مرتبط فرآیند داد و ستد و ساخت املاک همراه با فرآیندهای اداری گسترده ای است. در قسمت مقالات به تفکیک این فرآیندها بررسی می‌شوند اما به طور کلی در صورتی ملک مشمول مشکلات حقوقی نباشد و در بهترین حالت هر کدام از این فرآیندها ماه‌ها زمان برده و در صورتی که فرد با سیستم آشنا نبوده و از روابط کافی برخوردار نباشد، دچار مشکلات فراوان خواهد شد. در حالی که اگر مشکلات ثبتی و حقوقی به وجود بیاید می‌تواند مالکان و خریداران را تا چندین ماه دچار مشکل کند. اوستاپ با بهره‌گیری از روابط و افرادی که سال‌ها در این حوزه‌ فعالیت نموده‌اند‌ و به کلیه قوانین و راه‌کارها مسلط هستند، بهترین راه حل‌ها را انتخاب نموده و بدین ترتیب کلیه خدمات اداری و شهرداری را با کمترین هزینه و در اسرع وقت به سرانجام می‌رساند.